Cegła Studio

  • programowanie
  • wdrożenie projektu strony internetowej Aleksandra Kamińskiego
  • wersja mobilna strony
  • responsywny layout
  • panel administracyjny
  • efekt zmainy koloru obrazka
  • unikalny efekt zoomu
  • tłumaczenie polsko-angielskie
www.ceglastudio.pl

Efekt zmiany koloru zdjęcia z czarnobiałego do kolorowego przy użyciu kursora myszki.
Naciśnięcie na wybrany obrazek aktywuje pokaz sjajdów zawierającego grafikę jak i tekst, który okupuje całą przestrzeń.
Dostosowany do potrzeb klienta, specjalnie stworzony panel administracyjny (CMS) do samodzielnego zarządzania stroną.