Cegła Studio

www.ceglastudio.pl

Efekt zmiany koloru zdjęcia z czarnobiałego do kolorowego przy użyciu kursora myszki.
Naciśnięcie na wybrany obrazek aktywuje pokaz sjajdów zawierającego grafikę jak i tekst, który okupuje całą przestrzeń.
Dostosowany do potrzeb klienta, specjalnie stworzony panel administracyjny (CMS) do samodzielnego zarządzania stroną.